Wednesday, January 2, 2013

Tải miễn phí báo cáo thực tập ngành Kế toán, Tài chính, Ngân hàng và Thuế

Xét thấy hiện nay có nhiều bạn quan tâm đến chủ đề về báo cáo thực tập chuyên ngành tài chính, kế toán, ngân hàng và thuế. Để các bạn tiện tham khảo mình xin mở topic này:

 Sau đây là link để tải các báo cáo thực tập, luận văn tốt nghiệp theo các chuyên ngành:

       *  Ngành Kế toán:

      * Ngành Thuế, Tài chính:

      * Ngành Ngân hàng:     * Ngành Maketting và Quản trị kinh doanh (đang cập nhật)